top of page

Project Description

 

NT12 Smart Frisking monitor

 

NT12 Smart Frisking monitor är utvecklad för de speciella krav som friklassningsmätningar kräver. Appen körs i en ruggad handdator av industrikvalitet. Till handdatorn finns tre storlekar av smart-detektorer att välja mellan: 100 cm², 286 cm², och 525 cm².

 

Appen utgör de första delarna i ett system för friklassning och ger mätdata som sparas i en databas tillsammans med streckkoder och bilder på objekten. Data sparas direkt från detektorn utan behov av manuell hantering av mätdata.

 

NT12 Main features

• App för handdator av typen ruggad                      smartphone
• Trådlöst kopplad detektor
• Funktioner för friklassning
• Databas för mätdata
• Online koppling till databas
• Koppla bild till mätdata
• Läsning av QR-koder och streckkoder
• 15 olika detektorer 

 

Read more about NT12:

NT12 Smart Frisking Monitor PDF

 

Project Details

Categories:                 Nutronic

                                       Smear Test Instruments

bottom of page